IDENTITETSUDVIKLING OG SELVVÆRD

I dagens samfund er det svært og krævende at være både ung og i den tidlige voksenalder. Mange i disse livsfaser føler sig pressede og trives dårligere end tidligere. Der er blevet et udtalt fokus på præstation i samfundet både omkring karakterer, uddannelse, udseende, karriere og familieliv.

Samtidig gør de sociale mediers evige tilstedeværelse, at vi konstant konfronteres med andres tilsyneladende perfekte liv. Dette giver nemt anledning til, at vi sammenligner os endnu mere med andre, end vi gjorde tidligere, hvilket ofte påvirker et i forvejen skrøbeligt selvværd eller en gryende identitetsudvikling negativt.


De typiske personlige problemstillinger, jeg især har stor erfaring med at arbejde med, og som i øvrigt ofte kan gå hånd i hånd med spiseforstyrrelser eller selvskade, er:

- At man stiller høje krav til sig selv, sammenligner sig selv med andre og på den baggrund vurderer sig selv negativt.

- At man generelt føler sig utilstrækkelig og mindre værd end andre – ofte på trods af at man faktisk klarer sig godt og er vellidt set udefra.

- At man bruger uforholdsmæssigt meget tid og energi på at analysere og tænke over, hvad andre tænker om én, både før, under og efter sociale situationer, hvilket kan gøre at man er begyndt at trække sig fra sociale sammenhænge.

- At man nemt bliver usikker på sig selv og har brug for andres bekræftelse for at træffe selv små beslutninger af angst for at vælge forkert.

- At man har alle antenner ude og har tendens til at hjælpe, lytte og spørge til alle andre, og derved nedprioritere egne følelser og behov.

- At man har et udtalt behov for kontrol, og at der er styr på tingene – at der skal være rent, opryddet, eller at tingene skal være på en helt bestemt måde for at man kan finde ro.

- At man bliver så perfektionistisk omkring skole eller arbejde, at man enten bruger uforholdsmæssig meget energi og tid på det, så det bliver drænende for en selv eller så man får afleveret for sent eller slet ikke afsluttet opgaven.

- At man påtager sig et ikke alderssvarende stort ansvar for enten praktiske, huslige eller følelsesmæssige problemstillinger, fordi det opleves nødvendigt, uden at man opdager, hvor meget det slider på én.

- At man oplever mange pludselig humørsvingninger i løbet af en dag.

- At ens relationer svinger op og ned, hvilket kan føre til mange konflikter eller brud i relationer. F.eks. at kæresten den ene dag er den eneste ene, for nogle dage senere at være den største idiot – ofte uden at adfærden eller svigtet nødvendigvis står mål med reaktionen.

- At man oplever en mere eller mindre kronisk tomhedsfølelse, uanset om man er alene eller sammen med andre, eller at alternativet til denne tomhedsfølelse er overvældende tankemylder.

- At man er usikker på sin egen identitetsopfattelse: Hvem er jeg? Hvem vil jeg gerne være? Hvem forventer andre, at jeg er eller bliver?

- At man oplever, at ens overbevisninger eller mål i livet ofte skifter og/eller påvirkes meget af, hvad andre, siger, gør eller mener.

- At man har svært ved at sætte sunde grænser for sig selv og sige fra til ting, der ikke gør én godt, eller man ikke har lyst eller overskud til.